Over Bert Weevers

webpasfotobw20150225!cid_FCD0D872-EEE6-4496-804A-BDDA5D0F7E58@lan

Woonlasten is een thema dat al lang zijn aandacht heeft. Met zijn jarenlange ervaring en opgedane kennis helpt hij beleidsmakers betere keuzes te maken.

Weevers studeerde Bouwkunde op de TUE, vakgroep Standsvernieuwing en Volkshuisvesting. Via enkele omzwervingen komt hij terecht bij PRC—Bouwcentrum, waar hij 12 jaar lang op het gebied van vastgoedmanagement actief is. Na twee jaar woningcorporatie Vivare in Arnhem wordt hij in 2003 door EBM-Consult, tegenwoordig BuildDesk, binnengehaald. ‘Energie’ is het kernthema van dit adviesbureau en het werkveld voor Bert betreft vooral de corporatiesector, niet raar als je manager Vastgoed bent geweest bij een middelgrote corporatie. Ruim voor de wettelijke verplichting van het energielabel benadrukt hij de beleidsrelevantie van de schat aan informatie die met het label beschikbaar kwam. Over de voordelen, de aanpak en implementatie in corporatieprocessen schrijft hij samen met Khing Go in 2008 het boek ‘Corporaties en energieprestatie’ (uitverkocht). Ook is hij projectleider bij een internationaal project rond integratie van de energieprestatie in corporatieprocessen (EPI-SOHO). Kennisdelen vindt hij vanzelfsprekend en leuk.

Scan_20150109

Corporaties & Energieprestatie

Hij voert met collega’s voor corporaties tal van voorraadanalyses uit waarbij uiteraard ook de totale woonlasten –dwz huur + energielasten- in beeld worden gebracht. Het denken over integrale woonlasten begint hier zijn vorm te krijgen.

In 2004 – te vroeg- deed BuildDesk aan Novem (een van de voorlopers van het tegenwoordige RVO) een voorstel om een woonlastentool voor huurders te ontwikkelen Het beleidsmatige belang van energie vertaalt Bert in functionele eisen voor het door BuildDesk ontwikkelde EPA-softwarepakket EPACT. Ook voor de gebruiksvriendelijkheid voor de data-input en –beheer weet hij dankzij zijn praktijkkennis van processen bij inspectiebureau’s en corporaties waardevolle input te leveren.

In 2009 ontwikkelt hij samen met collega en Rigo een rekenmodel waarmee voor corporatie-voorraden de effecten op oa kasstromen en woonlasten van beleidskeuzes op huurgebied en energetische-investeringen inzichtelijk werden gemaakt (Fimaren). De spanning tussen bedrijfseconomische en volkshuisvestelijke belangen komt hiermee helder op tafel.

Provincies en gemeentes

Maar niet alleen voor corporaties was het woonlasten-thema relevant.. Voor o.a. de provincie Gelderland brengt hij de mogelijkheden van een woonlastenbenadering in kaart en voor Stadsregio Arnhem Nijmegen) stimuleert hij de verdere meningsvorming hierover. Ook in het kader van op te stellen prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties geeft hij presentaties en workshops.

Uit zijn onderzoek naar de belemmeringen bij verduurzaming van de woningvoorraad in opdracht van de provincie NoordBrabant blijkt ‘split incentive’ de belangrijkste. In zijn boek Energiebesparing en huurverhoging (2010/2011) zijn alle mythen rond dit thema ontkracht en is de woonlastenbenadering als oplossing uitgewerkt (het boek is alleen nog als pdf te verkrijgen).

grafiek_b

In 2009 voeren BuildDesk en Rigo samen in 2009 het ‘eerste echte‘ woonlastenonderzoek uit in de gemeente Tilburg. Daarna volgen –meestal zelfstandig- oa Amsterdam, Emmen, Metropoolregio, Zeist, Rijswijk Wonen, Leidschendam-Voorburg, Stadlander. Bert ontwikkelt een methode om woonlast- en betaalbaarheidsberekeningen te maken op adresniveau. Hierdoor komt op een zodanig laag niveau een betrouwbaar beeld naar voren dat maatwerk-beleid mogelijk wordt. In workshops met beleidsmedewerkers en bestuur van corporatie en gemeente weet hij de complexe thematiek helder bespreekbaar te maken.

2015: zelfstandig onderzoeker en adviseur

Sinds 9-2-2015 is hij zelfstandig onderzoeker en adviseur. Hij werkt samen met diverse partners uit zijn netwerk en adviseert gemeenten en corporaties over woonlasten en duurzaamheid. Binnenkort lanceert hij de site Woonlasten.info als platform voor verdere meningsvorming en het vinden van oplossingen. Voor woningcorporatie Stadlander, de gemeenten Leidschendam-Voorburg en de samenwerkende gemeenten Dalfsen, Ommen en Hardenberg heeft hij woonlastenonderzoeken uitgevoerd. Voor woningcorporatie Maasdeltagroep heeft hij een woonlasten-woonkwaliteitsscan uitgevoerd als mogelijke basis voor nieuw huur- en portfoliobeleid.

Competenties

 • Analytisch ingesteld, conceptueel denker,
 • Weet complexe structuren en problemen helder inzichtelijk te maken;
 • Brede ervaring en kennis, weet onvermoede verbanden te leggen en belangen met elkaar te verbinden
 • Oplossingsgericht, innovatief.

Specialisaties

 • Volkshuisvesting, vastgoedmanagement,
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Energie- en duurzaamheidsbeleid
 • Woonlasten.

Opleiding

 • Bouwkunde, Technische hogeschool Eindhoven
 • Postdoc Maatschappelijk verantwoord ondernemen, Radboud Universiteit
 • Training The Natural Step, cursussen o.a. management, economie, recht

Werkervaring

 • 2015 – heden: eigenaar BWA
 • 2003 – 2015: senior / strategisch adviseur Builddesk
 • 2001 – 2003: manager vastgoed woningcorporatie Vivare, Arnhem
 • 1988 – 2001: senior adviseur / groepshoofd Beheer en onderhoud Bouwcentrum / PRC Bouwcentrum
 • 1980 – 1988: leerlingbegeleider, partner in bouwbedrijf, bouwkundig inspecteur

Persoonlijke kwaliteiten

Bert Weevers is een sterk conceptueel denker, weet complexe zaken begrijpelijk en behapbaar te maken, is voortdurend op zoek naar creatieve, innovatieve oplossingen. Heeft passie voor duurzame ontwikkeling en houdt van open samenwerking.

Persoonlijke motivatie

Duurzaamheid is een kernbegrip, in de brede betekenis van het woord. Bert heeft niet alleen veel inhoudelijk kennis en ervaring opgedaan op dit thema opgedaan in diverse projecten, zowel nationaal als internationaal, hij hanteert de uitgangspunten van duurzaamheid ook in het samenwerken met collega’s en opdrachtgevers. Hij weet in een sfeer van openheid, transparantie en onderling vertrouwen nieuwe inzichten te genereren en resultaten te boeken.

Overig

Bert is geboren in 1954, getrouwd en heeft 4 kinderen. Zijn hobby’s zijn maatschappelijke ontwikkelingen, jazz en saxofoon spelen.